SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.jirivana.net

kam dál: Zásahy a činnost JSDH | 2013

Záplavy

datum:  2. 6. 2013


čas:      00:00


Výrovka za značkou obce, plné sklepy a studně vody, ulice měnící se v řeky. To vše je vyvrcholení přívalových dešťu. Událost, která se zapsala do historie obce.

V neděli 2. 6. 2013 cca v 10 hodin zaregistrovala jednotka první telefonát s prosbou o pomoc. Během vyhlašování poplachu počet žádostí vzrůstal. Dle nahlášených a shromážděných podrobností bylo jasné, že se bude jednat o zcela mimořádnou událost.

Den č. 1 (2. 6. 2013):

Voda tekoucí z polí ohrožovala obyvatele u "Šutráku", zde se podařilo nakladačem vybudovat kanál a postavit hráz z prken a pytlů s již mokrým obilím, která odkláněla tok mimo domy a ulice. Došlo i k odčerpání sklepů. V horní části obce se mezi tím ulice "U Křížku" změnila v koryto řeky, která ústila do hlavní silnice a hrnula se do zahrad domů. Obyvatelé svépomocí zatím začali budovat hráze, kterými chránili své domovy. Jednotka se přesunula k "Louži", kde velmi rychlý nárůst hladiny hrozil vylitím. Začalo se tak s bagrováním přepadového kanálu, který by ústil do stávajícího odvodňovací roury (vzdálena cca 50m). Jelikož bylo naše čerpadlo využíváno k odčerpávání studní, sklepů a dalších vodních ploch, byla požádána o pomoc jednotka z obce Vítězov. Ta měla za úkol udržet hladinu na únosné výšce do doby vybudování odtokového kanálu. Zadařilo se a "Louže" tak zůstala ve svém vymezeném prostoru. Mezi tím se podařilo od ochotných obyvatelů zajistit pytle a písek. Začalo se tak s tvorbou zábran v horní části obce a kolem mostu cyklostezky.

Jezero, které vydatně zásobovalo horní část obce, zaplavilo i trafostanici. Po příjezdu pracovníka ČEZu byla zjištěna porucha na pojistkách, pro které bylo nutno dojet. Do té doby odčerpávala jednotka vodu z okolí trafostanice, aby došlo k minimalizaci možnosti prosáknutí spodní vody do vnitřku objektu. Po návratu elektrikáře byla odčerpána voda zevnitř trafostanice (velkým čerpadlem, malým čerpadlem + zapůjčenou el. centrálou a na konec i kbelíkem). Pojistky se podařilo vyměnit a elektřina začala záhy fungovat. Na doporučení pracovníka ČEZu pokračovalo odčerpávání vody z okolí trafostanice až do brzkého rána.

Vzhledem k nepříliš optimistickým zprávám o stavu Výrovky bylo naplněno dalších několik pytlů pískem z místního hřiště a rozvezeno po dolní části obce (směr Pečky). Snaha vytvořit nakladačem odvodňovací koryto před Ratenicemi se nakonec ukázalo být osudným. Traktor uvízl v bažině. Bohužel se nepodařilo zajistit stroj, který by zabořený nakladač vyprostil (všechny traktory byly v terénu, stejně tak všechny hasičské vozy v okolí).

Den č. 2 (3. 6. 2013):

Prognózy o hladině výrovky se potvrdily, došlo k zatopení spodní části obce a hladina stále rostla. S touto situací se bohužel nedalo nic dělat a tak byl hlavním úkolem jednotky zajistit odklánění vozidel mimo zatopenou oblast. Zde jsme se setkali s absolutní ignorací některých řidičů. Značka "slepá ulice" evidentně někomu nic neříká. Posunuté zábrany na komunikaci v Pečkách v zatáčce na Ratenice a 3x protržená páska přes silnici, je k nepochopení! Uvíznutí vozidel v hluboké vodě pak už člověka ani nepřekvapí.

Díky traktoru a ocelových lan se podařilo vysvobodit zapadlý nakladač.

Bohužel po předchozím celodenním maratónu došlo k závadě na přenosné stříkačce. Její oprava se protáhla až do pozdních hodin. Nemohlo tak být uskutečněno plánované čerpání. Muselo se improvizovat kalovými čerpadly.

Následovalo rozdělení služeb a monitoring stavu hladiny Výrovky celou noc.

Den č. 3 (4. 6. 2013):

Do dne č. 3. se vstávalo s velice pozitivními zprávami. Výrovka ustoupila a silnice do Peček se stala průjezdnou.

Přenosná stříkačka byla opět v plné kondici a tak mohlo začít celodenní čerpání studní a sklepů po celé obci.

Po splnění všech úkolů došlo k úklidu materiálu a byla nabídnuta pomoc obci Kostelní Lhota, která teprve dnešní noc očekává asi největší nápor.

Následující dny:

Předešlým výčtem rozhodně naše činnost související s povodní nekončí. Ještě nás čeká čerpání několika studní, čištění kanalizace povrchové vody a další uklidové a pomocné práce.

Závěrem:

Jako hasiči, kteří po obci i mimo ni odpracovali za tyto 3 dny více jak 50 hodin a naspali méně než 10 hodin, nedokážeme pochopit některé jedince, kteří si dovolí říct, že jsme vlastně nic neudělali. To člověka zamrzí. Jsme obyčejní obyvatelé obce, kteří dobrovolně jdou a pomáhají, když je to potřeba v jakýchkoli podmínkách. Někteří z nás měli problémy s vodou i ve vlastních domovech, ale řešili je až v přestávkách mezi střídáním hlídek. Každý z nás věnoval 2 dny volna z práce. Potýkali jsme se s mnohými potížemi, ale nevzdali jsme to. Vše se úspěšně řešilo za pochodu. Opravdu jsme toho udělali tak málo?! Pokud si to někdo myslí, příště už nemusíme dělat nic.

Obrovské díky patří všem, kteří se jen nedívali, ale přišli a pomohli, donesli pytel, čaj, kafe, něco k zakousnutí, poskytli písek, vlastní techniku, nářadí či jinak podpořili společný cíl: minimalizovat škody způsobené záplavou. Poděkování směřuje i JSDHO Vítězov za ochotu při odstraňování této mimořádné události, obecnímu úřadu a mateřské škole za spolupráci.

text: Honza

foto: Honza Sadek, Alice


videonahrávky:

Ústřižky ze dne č. 1 (autor: Honza Sadek)

Pokud Vám nepůjde video přehrát, zde je ke stažení přehrávač ;-).

Ústřižky ze dne č. 2 (autor: Honza Sadek)

Pokud Vám nepůjde video přehrát, zde je ke stažení přehrávač ;-).

fotografie:


Záplavy foto-DSC_6826Záplavy foto-DSC_6827Záplavy foto-DSC_6833Záplavy foto-DSC_6835Záplavy foto-DSC_6839Záplavy foto-DSC_6841Záplavy foto-DSC_6842Záplavy foto-DSC_6844Záplavy foto-DSC_6845Záplavy foto-DSC_6846Záplavy foto-DSC_6849Záplavy foto-DSC_6850Záplavy foto-DSC_6853Záplavy foto-DSC_6854Záplavy foto-DSC_6855Záplavy foto-DSC_6857Záplavy foto-DSC_6858Záplavy foto-DSC_6860Záplavy foto-DSC_6862Záplavy foto-DSC_6863Záplavy foto-DSC_6864Záplavy foto-DSC_6865Záplavy foto-DSC_6866Záplavy foto-DSC_6870Záplavy foto-DSC_6874Záplavy foto-DSC_6877Záplavy foto-DSC_6878Záplavy foto-DSC_6880Záplavy foto-DSC_6881Záplavy foto-DSC_6883Záplavy foto-DSC_6884Záplavy foto-DSC_6885Záplavy foto-DSC_6886Záplavy foto-DSC_6888Záplavy foto-DSC_6889Záplavy foto-DSC_6890Záplavy foto-DSC_6891Záplavy foto-DSC_6895Záplavy foto-DSC_6896Záplavy foto-DSC_6898Záplavy foto-DSC_6900Záplavy foto-Graf-1Záplavy foto-P1070590Záplavy foto-P1070594Záplavy foto-P1070597Záplavy foto-P1070598Záplavy foto-P1070599Záplavy foto-P1070600Záplavy foto-P1070601Záplavy foto-P1070603Záplavy foto-P1070604Záplavy foto-P1070605Záplavy foto-P1070606Záplavy foto-P1070607Záplavy foto-P1070608Záplavy foto-P1070609Záplavy foto-P1070610Záplavy foto-P1070611Záplavy foto-P1070612Záplavy foto-P1070613Záplavy foto-P1070614Záplavy foto-P1070615Záplavy foto-P1070616Záplavy foto-P1070617Záplavy foto-P1070618Záplavy foto-P1070619Záplavy foto-P1070620Záplavy foto-P1070621Záplavy foto-P1070622Záplavy foto-P1070623Záplavy foto-P1070626Záplavy foto-P1070627Záplavy foto-P1070629Záplavy foto-P1070630Záplavy foto-P1070631Záplavy foto-P1070632Záplavy foto-P1070633Záplavy foto-P1070634Záplavy foto-P1070635Záplavy foto-P1070636Záplavy foto-P1070637Záplavy foto-P1070638Záplavy foto-P1070639Záplavy foto-P1070641Záplavy foto-P1070642Záplavy foto-P1070643Záplavy foto-P1070644Záplavy foto-P1070645Záplavy foto-P1070646Záplavy foto-P1070649Záplavy foto-P1070650Záplavy foto-P1070651Záplavy foto-P1070652Záplavy foto-P1070653Záplavy foto-P1070654Záplavy foto-P1070656Záplavy foto-P1070660Záplavy foto-P1070672Záplavy foto-P1070673Záplavy foto-P1070674Záplavy foto-P1070675Záplavy foto-20130603_023539Záplavy foto-20130603_063710Záplavy foto-20130603_063721Záplavy foto-20130603_063728Záplavy foto-20130604_121249Záplavy foto-20130604_121309
Právě se chystá

25. 7. - Pouť 2020

přehled

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET