SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.nean.cz

kam dál: Zajímavosti

Sirény

Všeobecná výstraha:

Signál má podobu kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin a může být vysílán 3x po sobě v přibližně tříminutových intervalech . Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných sdělovacích prostředků Českého rozhlasu - Radiožurnál, místní rozhlas a v TV - ČT 1.

délka: 140s
tón: kolísavý 4s - 3s - 4s - 3s

verbální doprovodné informace:

,,Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.'

,,Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.'

,,Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.'

,,Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.'

,,Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.'

Požární poplach:

Požární poplach není signálem varovným, slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (z toho 25 sec. houkání 10 sec. vypnuto a znovu 25 sec houkání)

délka: 60s
tón: přerušovaný 25s - 10s - 25s

verbální doprovodné informace:

,,Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.'

 

Zkouška sirén:

Kontrola funkčnosti JSVV - včetně koncových prvků varování (jak stanovuje vyhláška MV č.380/2002 Sb.), se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin ( je stanoven čas 12,00 - 12,15 hod). Jedná se o tzv. akustickou zkoušku sirén - je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund. Vzhledem k tomu, že dosud není tento systém vybaven zpětnou diagnostikou, dozví se vyrozumívací centrum o tom, že některá siréna není funkční pouze na základě hlášení starosty obce. Proto je v tomto směru důležitá spolupráce HZS kraje a starostů obcí, kteří mají ze zákona povinnost zabezpečit varování obyvatel obce. O konání zkoušky sirén je obyvatelstvo, nejčastěji v předstihu jednoho dne, informováno v hromadných sdělovacích prostředcích.

délka: 140s
tón: nekolísavý, nepřerušovaný

- verbální doprovodné informace:

,,Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.'

 

Použité zdroje: webová prezentace SDH Zbýšov u Brna.

text: Honza

dokumenty:


 výstraha rotační


 výstraha elektronická


 výstraha rozhlas


 zkouška elektronická


 zkouška rotační


 zkouška rozhlas


 požární poplach elektronická


 požární poplach rotační


 požární poplach rozhlasfotografie:


Sirény foto-1Sirény foto-2Sirény foto-3
Právě se chystá

20. 7. - Rodinný tábor na jednu noc 2024

24. 8. - 140 let SDH Sokoleč

14. 9. - Kolínský pohár - Vítězovská stovka 2024

21. 9. - Podlipanská liga - Třebovle 2024

kalendář akcí

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET