SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.jirivana.net

kam dál: Činnost sboru | 2010

Valná hromada 2010

V sobotu 30. ledna 2010 se členové sboru a pozvaní hosté, sešli tradičně na myslivecké chatě v Ratenicích, aby zde společně shrnuli činnost v předešlém roce a vytyčili si cíle na rok nadcházející.
Jako první se ujal slova starosta SDH, pan Ladislav Martínek ml., který uvítal všechny přítomné, nastínil program valné hromady.
Shrnutí roku 2009 bylo následovné:

•    Starosta se ve své řeči zmínil o členské evidenci, organizační a schůzové oblasti(pravidelné členské schůze, mimořádně i výborové), oblast brigád a prevence (preventivní prohlídka komínů), akce pořádané SDH (tradiční ples, svoz kovového odpadu v obci, stavba domečku pro nářadí na hřišti, pomoc MŠ při pořádání Dětského dne, 2. ročník pouťové soutěže a následná večerní zábava pod širým nebem, Posvícenská zábava, exkurze MŠ do hasičské zbrojnice,spoluorganizace „Staročeské Vánoce“, Mikulášská nadílka,…). p.Martínek neopomněl zmínit ani propagaci sboru, obce a spolupráci s dalšími organizacemi (Kolínský deník, Ratenický zpravodaj, internetový portál SDH Ratenice,..)

•    Jako další vystoupil velitel výjezdové jednotky, pan Vladimír Klouda, který se zaměřil na obnovu a doplnění materiálního vybavení jednotky i sboru (byl pořízen zásahový oblek BUSHFIRE s obuví, jednovrstvé zásahové obleky s obuví, 4ks hadic „C“, byla provedena oprava chladiče u CAS 25, aj.) Dále hovořil o jednotlivých zásazích, asistencích na různých akcích, ..

•    Ke svému působení se měla možnost vyjádřit i vedoucí mládeže Lenka Koppová, která z důvodu časového vytížení v předešlém roce nemohla organizovat činnost mládeže, předala v tento den pomyslnou štafetu ve vedení dětí Alici Molákové, která přednesla své vize, plány a cíle týkající se Mladých hasičů.
•    Eliška Horká přednesla činnost družstva žen, které se v roce 2009 zúčastnilo 6ti soutěží Podlipanské ligy, odkud si odváželo nejlepší umístění v podobě 3. místa,  celkově 4. místo v rámci PL.

•    Vedoucí mužů, Jan Čáslava, nebyl z důvodu nemoci přítomen, ale i přesto byla jeho zpráva přečtena. V ní zrekapituloval plány z loňské Valné hromady(nábor dalších schopných členů do družstva,přihlásit se do PL, účast na co nejvíce závodech). Rovněž  komentoval jejich plnění, které bylo bez zaváhání 100%.

•    Následovala zpráva pokladníka, pana Ivana Pouly, který uvedl činnost sboru za rok 2009 v číslech (příjmy, výdaje, stav pokladny k 31.12.2009). Došlo ke schválení a následnému uvolnění části peněz z pokladny a sponzorských darů na použití renovace soutěžní přenosné stříkačky a tudíž zkvalitnění výsledků družstev na soutěžích. Pokladník rovněž poděkoval obci Ratenice za finanční podporu a zdůraznil velkou snahu členů sboru vydělat si pořádáním akcí a přivýdělkem na brigádách širokého spektra, které ani přes tuto snahu nestačí na pokrytí potřebných nákladů.

•    Na chod sboru po celý rok dohlížela Kontrolní a revizní komise, jejíž činnost přiblížil předseda Jiří Pojikar.  Komise se v průběhu roku 2009 několikrát sešla a neshledala nedostatky ve vedení sboru
Dalším bodem Valné hromady bylo sestavování Výkonného výboru pro rok 2010. Zde došlo k několika změnám., Nejhlavnější změnou bylo jmenování nového starosty SDH, kterým se stal p. Miloslav Chlumský. Stávající starosta Ladislav Martínek ml. shrnul své působení ve sboru, popřál novému starostovi mnoho úspěchů v nové funkci a předal "žezlo".

Výbor pro rok 2010 vypadá takto:
-    starosta SDH: Chlumský Miloš
-    místostarosta SDH: Pojikar Jiří
-    velitel: Klouda Vladimír
-    jednatel SDH: Čáslava Jan
-    hospodář SDH: Poula Ivan
-    kontrolní a revizní komise SDH: Crkal Miroslav, Chlumský Pavel, Kloudová Markéta
-    vedoucí soutěžního družstva mužů: Čáslava Jan
-    vedoucí soutěžního družstva žen: Kasardová Eliška
-    vedoucí mladých hasičů: Moláková Alice

Projednávaným dalším bodem byl Návrh plánu práce pro rok 2010. Do Diskuze se zapojili pozvaní hosté – vedoucí místních spolků (Myslivecké sdružení, TJ Sokol Ratenice,…), za obec místostarosta p. Jiří Papež. Ti popřáli sboru hodně štěstí a úspěchů do budoucna. Do roku 2010 vkročil sbor s celkovým počtem 58 členů. Všichni tito lidé se budou snažit zrealizovat plány, které jsme si vytyčili.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o fungování naší organizace nebo přispěli sponzorským darem, jsou jimi : Jiří Váňa NET, Milan Štégl, Vladimír Klouda, Jan Melíšek, František Štěpánek, Ivan Poula, H Domov s.r.o, Jiří Pojikar, Miroslav Crkal, Lukáš Horký a Nazif Ibrič. DĚKUJEME!

Komu ale patří největší dík, je p. Ladislav Martínek ml., za jeho dlouholeté, pečlivé a zodpovědné vedení našeho sboru. …. Ládíku, DĚKUJEME! :-)

text: Alice

foto: Pepi, Kasíno, ...Valná hromada foto-1Valná hromada foto-2Valná hromada foto-3Valná hromada foto-4Valná hromada foto-5Valná hromada foto-6Valná hromada foto-7Valná hromada foto-8Valná hromada foto-9Valná hromada foto-10Valná hromada foto-11Valná hromada foto-12Valná hromada foto-13Valná hromada foto-14Valná hromada foto-15Valná hromada foto-16Valná hromada foto-17Valná hromada foto-18Valná hromada foto-19Valná hromada foto-20Valná hromada foto-21Valná hromada foto-22Valná hromada foto-23Valná hromada foto-24

Právě se chystá

1. 4. - Sběr šrotu a elektroodpadu (termín bude upřesněn)

30. 4. - Čarodějnice

přehled

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET