SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.jirivana.net

kam dál: Činnost sboru | 2009

Valná hromada 2009

Dne 17.1. 2009 se členové SDH Ratenice a pozvaní hosté sešli v místní myslivně na tradiční výroční schůzi, aby zhodnotili činnost sboru v uplynulém roce. Jako první se ujal slova starosta sboru, pan Ladislav Martínek ml., který přivítal všechny přítomné a ve stručnosti přiblížil činnost sboru v předešlém roce (ples, dětský den, 130. výročí SDH Pečky, 130. výročí SDH Cerhenice, 120. výročí SDH Dobřichov, Pouťová soutěž obce Ratenice, posvícenská zábava, mikulášská nadílka, Staročeské Vánoce, ...) Jako další vystoupil velitel výjezdové jednotky, pan Vladimír Klouda, jež se zaměřil na činnost tohoto družstva. Hovořil o jednotlivých zásazích, asistencích na různých akcích, informoval o koupi nových ochranných obleků či modernizaci zásahového vozidla. Rovněž poděkoval obci Ratenice za finanční podporu. Následovala zpráva pokladníka Ivana Pouly, který podrobně popsal náročnou finanční situaci sboru (příjmy, výdaje, stav účtu k 31.12.2008, ..). Na chod sboru dohlížela po celý rok revizní komise. Její činnost přiblížil Jiří Pojikar (předseda). Během roku bylo provedeno několik kontrol, během nichž komise neshledala nedostatky ve vedení sboru. Jako další přednesla svou zprávu vedoucí družstva mladých hasičů Lenka Koppová. V roce 2008 se Činnost družstva žen přiblížila Markéta Kloudová (zástupkyně vedoucí žen). Během roku náš sbor tento kolektiv vzorně reprezentoval během soutěží v požárním sportu Podlipanské ligy. Účast v 5 kolech přinesla dívkám 4. místo v celkovém hodnocení. Jako další na programu byla diskuse. Zde vystoupili vedoucí místních organizací (myslivecké srdužení, TJ Sokol Ratenice, ..), pozvaní hosté (zástupci SDH Poříčany) a místostarosta obce Ratenice pan Jiří Papež, aby popřáli sboru hodně štěstí a úspechů do budoucna. Do roku 2009 jsme vešli s celkovým počtem 49 členů. Všichni tito lidé se budou snažit zrealizovat plány, které jsme si vytyčili. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o fungování naší organizace nebo přispěli sponzorským darem na modernizaci vybavení jako pan Milan Štégl (www.dvereokno.cz) a pan Lukáš Strnad (www.elektrostrnad.cz). Děkujeme.

text: Honza

foto: přítomníValná hromada foto-1Valná hromada foto-2Valná hromada foto-3Valná hromada foto-4Valná hromada foto-5Valná hromada foto-6Valná hromada foto-7Valná hromada foto-8Valná hromada foto-9Valná hromada foto-10Valná hromada foto-11Valná hromada foto-12Valná hromada foto-13Valná hromada foto-14

Právě se chystá

28. 10. - Drakiáda 2020

17. 11. - Lampiónový průvod 2020

přehled

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET