SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.nean.cz

kam dál: Činnost sboru | 2008

Valná hromada 2008

Dne 2. 2. 2008 se členové Sboru dobrovolných hasičů Ratenice a jejich hosté sešli v myslivecké chatě, aby zhodnotili činnost spolku v uplynulém roce 2007. Jako první přivítal přítomné starosta sboru, Ladislav Martínek ml. Svou zprávou shrnul obecnou činnost sboru v předešlém roce. Jednalo se především o akce spojené s kulturním děním v obci (ples, posvícenská zábava, dětský den, mikulášská nadílka, ukázky pro mateřskou školku...) či její reprezentace, působením družstva žen na poli požárního sportu nebo zúčastněním se soutěže "Dobráci roku" rádia ČRo Region. Formou brigád jsme v roce 2007 obci mimo jiné vypomáhali s čištěním studně na místním sokolišti nebo se stali jejím partnerem v projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště". Činnost družstva žen přiblížila Markéta Kloudová (zástupkyně vedoucí žen). Během roku náš sbor tento kolektiv vzorně reprezentoval během soutěží v požárním sportu Podlipanské ligy. Účast v 6 kolech přinesla dívkám 4. místo v celkovém hodnocení. Věříme, že píle a dostatečný trénink přinesou zasloužené ovoce. Činnost družstva mladých hasičů přiblížila Michaela Beranová (vedoucí kolektivu). Družstvo dětí vzniklo v březnu 2007. Během roku se postupně přihlásilo 10 dětí, které měly zájem zúčastňovat se programu s hasičskou tematikou. Kromě pravidelných tréninků požárního útoku se s dětmi uskutečnilo i několik akcí - "Expedice Cidlina" (cyklistický výlet), výlet na stanici HZS hl. m. Prahy nebo uspořádání vánoční besídky. V roce 2008 je naplánován nábor nových členů. Činnost výjezdové jednotky přiblížil Vladimír Klouda (velitel jednotky), který byl do této funkce dosazen k 1. 12. 2007. Vzhledem k jeho krátkému funkčnímu období přítomným přiblížil spíše plány, které budou v nadcházejícím roce uskutečňovány. Finanční situaci sboru popsal pokladník Ivan Poula. Na chod sboru dohlížela po celý rok revizní komise. Její činnost přiblížil Jiří Pojikar (předseda). Během roku byly provedeny 4 kontroly, během nichž komise neshledala nedostatky ve vedení sboru. Dalším bodem schůze byla diskuze, během níž hosté (SDH Pečky, SDH Poříčany, Myslivecký spolek Ratenice, Sokol Ratenice) popřáli sboru mnoho úspěchů v roce 2008. Starosta obce pan Ladislav Kratochvíl poděkoval sboru za jeho vzornou činnost a uvedl několik čísel ohledně financování výjezdové jednotky. Odstupujícímu veliteli Petru Novákovi poděkoval za jeho dlouholetou činnost, jež vedla k bezproblémovému zajištění požární ochrany na území obce. Do roku 2008 jsme vešli s celkovým počtem 49 členů (28 mužů, 11 žen, 10 dětí). Všichni tito lidé se budou snažit zrealizovat plány, které jsme si vytyčili. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o fungování naší organizace.

text: Honza

foto: přítomníValná hromada foto-1Valná hromada foto-2Valná hromada foto-3Valná hromada foto-4Valná hromada foto-5Valná hromada foto-6Valná hromada foto-7Valná hromada foto-8Valná hromada foto-9Valná hromada foto-10Valná hromada foto-11Valná hromada foto-12Valná hromada foto-13Valná hromada foto-14Valná hromada foto-15Valná hromada foto-16Valná hromada foto-17Valná hromada foto-18Valná hromada foto-19Valná hromada foto-20Valná hromada foto-21

Právě se chystá

20. 7. - Rodinný tábor na jednu noc 2024

24. 8. - 140 let SDH Sokoleč

14. 9. - Kolínský pohár - Vítězovská stovka 2024

21. 9. - Podlipanská liga - Třebovle 2024

kalendář akcí

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET