SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.jirivana.net

kam dál: Činnost sboru | 2013

Přijďte mezi nás

Sbor dobrovolných hasičů Ratenice uvítá do svých řad nové schopné členy.

Jsme spolek, kterému není obec Ratenice lhostejná. Pořádáme mnoho kulturních akcí,  úzce spolupracujeme s obecním úřadem a v neposlední řadě pomáháme obyvatelům při mimořádných událostech.

Naše závodní družstva pravidelně trénují požární útok, v němž úspěšně reprezentují sbor i jméno obce na závodech Podlipanské ligy v kategoriích muži, ženy i mladí hasiči. Právě do těchto družstev přijmeme sportovně založené, zapálené a šikovné jedince, kteří by měli zájem o tento netradiční druh sportu.

Zapomeňte na všechny předsudky o hasičích a přijďte s námi táhnout za jeden provaz.

Schůzujeme každou první středu v měsíci od 19 hodin v místním pohostinství.

Každý člen hasičského spolku musí dodržovat hasičské desatero:

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

text: Honza


Právě se chystá

2. 3. - 1. ples ratenických spolků, KD Pečky

9. 3. - Pečecká desítka 2024

kalendář akcí

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návštěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET