SDH
JSDH - JPOV
menu
rozcestník

www.jirivana.net

kam dál: Činnost sboru | 2012

Pou»ová soutěľ 2012

Sbor dobrovolných hasičů Ratenice uspořádal 28. července v pořadí jiľ 5. ročník Pou»ové soutěľe. Během slunečného odpoledne spolu měřily síly druľstva Klipce, Ratenických muľů a Ratenických ľen. Vzhledem k dovoleným se do soutěľe nepřihlásila daląí druľstva.

V letoąním roce bylo přichystáno celkem 5 soutěľních disciplín.

- Dálková doprava vody - pytlíky s vodou létající vzduchem

- Přetahovaná - no comment

- Cesta z Hospody - týmový skok v ľoku

- Úklid v hasičárně

- Netradiční poľární útok v němľ si závodníci losovali pozice, na kterých poběľí

- Celkové pořadí: 1) Ratenice - muľi (11 bodů), 2) Klipec (10 bodů), 3) Ratenice - ľeny (9 bodů).

V půl osmé začala vyhrávat místní kapela Bonton Band. Slunečné počasí se vąak během večera pokazilo natolik, ľe druhá polovina venkovní zábavy musela být zruąena a zbytek večera se odehrával pod plachtami či ve stanech.

Touto cestou se tak omlouváme vąem účastníkům. Děkujeme za pochopení a těąíme na daląí akci na viděnou. Věřme, ľe za lepąího počasí :-).

 

text: Honza

foto: Adam, Honza, AlicePou»ová soutěľ foto-1Pou»ová soutěľ foto-2Pou»ová soutěľ foto-3Pou»ová soutěľ foto-4Pou»ová soutěľ foto-5Pou»ová soutěľ foto-6Pou»ová soutěľ foto-7Pou»ová soutěľ foto-8Pou»ová soutěľ foto-9Pou»ová soutěľ foto-10Pou»ová soutěľ foto-11Pou»ová soutěľ foto-12Pou»ová soutěľ foto-13Pou»ová soutěľ foto-14Pou»ová soutěľ foto-15Pou»ová soutěľ foto-16Pou»ová soutěľ foto-17Pou»ová soutěľ foto-18Pou»ová soutěľ foto-19Pou»ová soutěľ foto-20Pou»ová soutěľ foto-21Pou»ová soutěľ foto-22Pou»ová soutěľ foto-23Pou»ová soutěľ foto-24Pou»ová soutěľ foto-25Pou»ová soutěľ foto-26Pou»ová soutěľ foto-27Pou»ová soutěľ foto-28Pou»ová soutěľ foto-29Pou»ová soutěľ foto-30Pou»ová soutěľ foto-31Pou»ová soutěľ foto-32Pou»ová soutěľ foto-33Pou»ová soutěľ foto-34Pou»ová soutěľ foto-35Pou»ová soutěľ foto-36Pou»ová soutěľ foto-37Pou»ová soutěľ foto-38Pou»ová soutěľ foto-39Pou»ová soutěľ foto-40Pou»ová soutěľ foto-41Pou»ová soutěľ foto-42Pou»ová soutěľ foto-43Pou»ová soutěľ foto-44Pou»ová soutěľ foto-45Pou»ová soutěľ foto-46Pou»ová soutěľ foto-47Pou»ová soutěľ foto-48Pou»ová soutěľ foto-49Pou»ová soutěľ foto-50Pou»ová soutěľ foto-51Pou»ová soutěľ foto-52Pou»ová soutěľ foto-53Pou»ová soutěľ foto-54Pou»ová soutěľ foto-55Pou»ová soutěľ foto-56Pou»ová soutěľ foto-57Pou»ová soutěľ foto-58Pou»ová soutěľ foto-59Pou»ová soutěľ foto-60Pou»ová soutěľ foto-61Pou»ová soutěľ foto-62Pou»ová soutěľ foto-63Pou»ová soutěľ foto-64Pou»ová soutěľ foto-65Pou»ová soutěľ foto-66Pou»ová soutěľ foto-67Pou»ová soutěľ foto-68Pou»ová soutěľ foto-69Pou»ová soutěľ foto-70Pou»ová soutěľ foto-71Pou»ová soutěľ foto-72Pou»ová soutěľ foto-73Pou»ová soutěľ foto-74Pou»ová soutěľ foto-75Pou»ová soutěľ foto-76Pou»ová soutěľ foto-77Pou»ová soutěľ foto-78Pou»ová soutěľ foto-79Pou»ová soutěľ foto-80Pou»ová soutěľ foto-81Pou»ová soutěľ foto-82Pou»ová soutěľ foto-83Pou»ová soutěľ foto-84Pou»ová soutěľ foto-85Pou»ová soutěľ foto-86Pou»ová soutěľ foto-87Pou»ová soutěľ foto-88Pou»ová soutěľ foto-89Pou»ová soutěľ foto-90Pou»ová soutěľ foto-91Pou»ová soutěľ foto-92Pou»ová soutěľ foto-93Pou»ová soutěľ foto-94Pou»ová soutěľ foto-95Pou»ová soutěľ foto-96Pou»ová soutěľ foto-97Pou»ová soutěľ foto-98Pou»ová soutěľ foto-99Pou»ová soutěľ foto-100Pou»ová soutěľ foto-101Pou»ová soutěľ foto-102Pou»ová soutěľ foto-103Pou»ová soutěľ foto-104Pou»ová soutěľ foto-105Pou»ová soutěľ foto-106Pou»ová soutěľ foto-107Pou»ová soutěľ foto-108Pou»ová soutěľ foto-109Pou»ová soutěľ foto-110Pou»ová soutěľ foto-111Pou»ová soutěľ foto-112Pou»ová soutěľ foto-113Pou»ová soutěľ foto-114Pou»ová soutěľ foto-115Pou»ová soutěľ foto-116Pou»ová soutěľ foto-117Pou»ová soutěľ foto-118Pou»ová soutěľ foto-119Pou»ová soutěľ foto-120Pou»ová soutěľ foto-121Pou»ová soutěľ foto-122Pou»ová soutěľ foto-123Pou»ová soutěľ foto-124Pou»ová soutěľ foto-125Pou»ová soutěľ foto-126Pou»ová soutěľ foto-127Pou»ová soutěľ foto-128Pou»ová soutěľ foto-129Pou»ová soutěľ foto-130Pou»ová soutěľ foto-131Pou»ová soutěľ foto-132Pou»ová soutěľ foto-133Pou»ová soutěľ foto-134Pou»ová soutěľ foto-135Pou»ová soutěľ foto-136Pou»ová soutěľ foto-137Pou»ová soutěľ foto-138Pou»ová soutěľ foto-139Pou»ová soutěľ foto-140Pou»ová soutěľ foto-141Pou»ová soutěľ foto-142Pou»ová soutěľ foto-143Pou»ová soutěľ foto-144Pou»ová soutěľ foto-145Pou»ová soutěľ foto-146Pou»ová soutěľ foto-147Pou»ová soutěľ foto-148Pou»ová soutěľ foto-149Pou»ová soutěľ foto-150Pou»ová soutěľ foto-151Pou»ová soutěľ foto-152Pou»ová soutěľ foto-153Pou»ová soutěľ foto-154Pou»ová soutěľ foto-155Pou»ová soutěľ foto-156Pou»ová soutěľ foto-157Pou»ová soutěľ foto-158Pou»ová soutěľ foto-159Pou»ová soutěľ foto-160Pou»ová soutěľ foto-161Pou»ová soutěľ foto-162Pou»ová soutěľ foto-163Pou»ová soutěľ foto-164Pou»ová soutěľ foto-165Pou»ová soutěľ foto-166Pou»ová soutěľ foto-167Pou»ová soutěľ foto-168Pou»ová soutěľ foto-169Pou»ová soutěľ foto-170Pou»ová soutěľ foto-171Pou»ová soutěľ foto-172Pou»ová soutěľ foto-173Pou»ová soutěľ foto-174Pou»ová soutěľ foto-175Pou»ová soutěľ foto-176Pou»ová soutěľ foto-177Pou»ová soutěľ foto-178Pou»ová soutěľ foto-179Pou»ová soutěľ foto-180Pou»ová soutěľ foto-181Pou»ová soutěľ foto-182Pou»ová soutěľ foto-183Pou»ová soutěľ foto-184Pou»ová soutěľ foto-185Pou»ová soutěľ foto-186Pou»ová soutěľ foto-187Pou»ová soutěľ foto-188Pou»ová soutěľ foto-189Pou»ová soutěľ foto-190Pou»ová soutěľ foto-191Pou»ová soutěľ foto-192Pou»ová soutěľ foto-193Pou»ová soutěľ foto-194Pou»ová soutěľ foto-195Pou»ová soutěľ foto-196Pou»ová soutěľ foto-197Pou»ová soutěľ foto-198Pou»ová soutěľ foto-199Pou»ová soutěľ foto-200Pou»ová soutěľ foto-201Pou»ová soutěľ foto-202Pou»ová soutěľ foto-203Pou»ová soutěľ foto-204Pou»ová soutěľ foto-205Pou»ová soutěľ foto-206Pou»ová soutěľ foto-207Pou»ová soutěľ foto-208Pou»ová soutěľ foto-209Pou»ová soutěľ foto-210Pou»ová soutěľ foto-211Pou»ová soutěľ foto-212Pou»ová soutěľ foto-213Pou»ová soutěľ foto-214Pou»ová soutěľ foto-215Pou»ová soutěľ foto-216Pou»ová soutěľ foto-217Pou»ová soutěľ foto-218Pou»ová soutěľ foto-219Pou»ová soutěľ foto-220Pou»ová soutěľ foto-221Pou»ová soutěľ foto-222Pou»ová soutěľ foto-223Pou»ová soutěľ foto-224Pou»ová soutěľ foto-225Pou»ová soutěľ foto-226Pou»ová soutěľ foto-227Pou»ová soutěľ foto-228Pou»ová soutěľ foto-229Pou»ová soutěľ foto-230Pou»ová soutěľ foto-231Pou»ová soutěľ foto-232Pou»ová soutěľ foto-233Pou»ová soutěľ foto-234Pou»ová soutěľ foto-235Pou»ová soutěľ foto-236Pou»ová soutěľ foto-237Pou»ová soutěľ foto-238Pou»ová soutěľ foto-239Pou»ová soutěľ foto-240Pou»ová soutěľ foto-241Pou»ová soutěľ foto-242Pou»ová soutěľ foto-243Pou»ová soutěľ foto-244Pou»ová soutěľ foto-245Pou»ová soutěľ foto-246Pou»ová soutěľ foto-247Pou»ová soutěľ foto-248Pou»ová soutěľ foto-249Pou»ová soutěľ foto-250
Právě se chystá

20. 7. - Rodinný tábor na jednu noc 2024

24. 8. - 140 let SDH Sokoleč

14. 9. - Kolínský pohár - Vítězovská stovka 2024

21. 9. - Podlipanská liga - Třebovle 2024

kalendář akcí

facebook

sdh ratenice facebook


vyhledávání


statistika návątěv

© SDH Ratenice, vytvořil honziiik, hosting JiriVana.NET